مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب

گروه جهادی مردّا
مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب

مردا؛

مجموعه ای پویا، متعهد و با انگیزه،

در اجرای بند پنجم مادّۀ 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

فعال در زمینه تولید محتوای
دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی
در عرصه های گوناگون

ارائه دهنده انواع خدمات فرهنگی و هنری و رسانه ای

پاسخگوی جامعه جهت:

» ارائه پوشش رسانه ای
» حمایت از حقوق شهروندی
» پیگیری مطالبات عمومی
» رفع موانع اجرای قوانین
» دفع محرومیت زایی
» کمک به محرومیت زدایی
» مبارزه با مفاسد

معرفی اعضای هیأت امناء ، هسته مرکزی و کارگروه های تخصصی قرارگاه جهادی مردّا :» حسن افشار

» حمیدرضا احمدی اتویی


» مسعود ایرانی


» عمران حامی


» حسین زحمتکش


» سید ولی شجاعی لنگری


» سید مصطفی سعادات شجری


» سید حسین سیدی رکنی


» مرتضی میرزایی


» عباس حنانی


» مختار جرگانی تیلکی


» مجتبی عابدی فرد

» مصطفی کریمی نسب


» ابراهیم فلاح

» مهدی شمیرانی

» مسعود استاد

» ابراهیم اکبرزاده زنگنه


» محبوبه ولی پور


» فرشته اکبرزاده زنگنه


» فاطمه محمودی