مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب

گروه جهادی مردّا
مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب

مجموعه ای خودجوش از جهادگران با هویت گروهی مشخص و مستقل و منسجم که با هدف تحقق اهداف عالی انقلاب و گسترش عدالت و پیشرفت، از طریق خودسازی و شناخت صحیح مسائل و مشکلات جامعه، اقدام به مطالبه گری، خدمت رسانی در کمک به رفع محرومیت می نمایند.

مرکز راهبردی رسانه ای دیدبان انقلاب، گروهی است جهادی که با نام اختصاری « مردّا » شناخته می شود.

این مجموعه با هدف گسترش زمینۀ مشارکت مردمی درقالب شبکه ای پویا از داوطلبان دیدبانی از عدالت، امید آفرینی، سازندگی، آگاهی بخشی و مطالبه گری از تمام سطوح و در میادین گوناگون جغرافیای مازندران، راه اندازی گردید.

مردّا / با ایجاد ظرفیت تولید انواع محتوا و توزیع در شبکه رسانه ای تا حصول نتیجه، در دفاع از حقوق متقابل شهروندی و حاکمیتی ورود مؤثر نموده تا در جایگاه رسانه ای رسالت محور و گره گشا، نقشی سازنده ایفا نماید.